Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden skall klara av grundläggande teorin inom elektroteknik.

Läranderesultat

Kursens mål är att studenten själv skall lära sig hur energiformen elektricitet fungerar och vad man kan göra med den. Lära sig beräkningar över de vanligaste elkretsarna, och elektronikbyggstenarna.

Innehåll

El-lärans grunder: - Elektrisk energi - Ohms lag. Resistans. - Likströmskretsar, serie- och parallellkoppling Elektrisk mätteknik Växelströmslära - Kretsar Elektriska grundkomponenter

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 7 timmar
  • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tent

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Kursens hemsida

https://people.arcada.fi/~claus/intern/Elektroteknik/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-12-22

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

2013-12-18 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning