Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Engineering and design

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

To give students the skills and understanding to use Finite Elemenet Analysis in the solution of complex engineering problems.

Läranderesultat

-To derive and solve the global equation for the solution of deflection of members in engineering structures.
-To derive the local and global stiffness matrix for the solution of deflection of members in engineering structures.
-To apply the FEM method in the solution of engineering problems.
-To solve engineering problems using FEM /FEA software.
-To interpret the accuracy of results obtained when using FEM /FEA software.

Innehåll

-Finite Element Method
-Stiffness Matrix
-The theory of the Design of parts.
-Femlab.

Förkunskaper

Strength of Materials.

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

none

Litteratur

None.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

period 3

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning