Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give deeper insights in modern information technology and the opportunities it gives to manage business processes

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to
- reflect the problems of non-integrated "legacy" systems, and the benefits, drawbacks and investments related to an integrated ERP system
- be familiar with an ERP-system interface and navigate in the system
- apply an ERP-system for sales order processing, material requirements planning and delivery processing
- analyze and reflect modern IT for Business processes

Innehåll

Local Area Networks
Enterprise Resource Planning
Navigation in an ERP system
Sales, Purchase and Manufacturing in an ERP system

Förkunskaper

Marketing, Accounting, Distribution Management (for BBA10 and BBA11), Information Technology.

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

It is open for a limited number of students only, due to limits on availability of software and classroom.
International Business students and students in their 3rd year of studies have priority access to the course.

Litteratur

Material distributed by lecturer via Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
  • Självstudier - 63 timmar
  • The course is open only to a limited number of students due to limited availability of enterprise software. - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Uppgifter och tester.
Ett indivuellt slutprojekt.

Lärare

Jan Nyberg

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-01-30

Kursens tidtabell

Course runs in one group in period 2.

Examinationsformer

2014-01-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning