Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och
fysiologi 4p är att skapa
förståelse för människokroppens byggnad och
funktioner samt ge
färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Biomekanik 1 sp: Bli bekant med biomekanikens
grunder och terminologi. Ha färdigheter för att
analysera rörelse och muskelarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

i relation till kursen i Anatomi och fysiologi
4p:
- kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge organen
på svenska och med vetenskapliga namn

- förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens, de
endokrina organens, nervsystemets, och
sinnesorganens funktioner
samt kunna beskriva
matspjälkningsorganens, urinorganens och
fortplantningsorganens funktioner.

- kunna analysera patientens normala
kroppsfunktioner, speciellt i
rörelseorganen och känna igen
sjukdomstillstånd.

Biomekanik 1sp: Ha kunskap att tillämpa
biomekaniska lagbundenheter för att på ett
systematiskt sätt börja analysera rörelse.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människkroppens byggnad och funktioner

Biomekanik:biomekaniska begrepp och
lagbundenheter
som påverkar stöd- och rörelseorganen. Grunderna
för rörelseanalys.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen
medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik (5
sp)

Anatomi och fysiologi,5 sp, 2008.

Mer information

Följ tidtabllen på ItsLearning för
videoföreläsningar, livetillfällen, tenter etc

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen Liber.
Stockholm.
ISBN: 9789147084357

Trew,M and Everett,T (2010): Human movement.
Sixth edition.
,Elsevier,Churchill Livingstone.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 43 timmar
 • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p

Biomekanik: Godkänd färdighetsprov i biomekanik och
deltagande i praktisk övningar 1p

Lärare

 • Tillman Ilse
 • Vaappo Marko
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (60 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 10:00 - 11:30 D173 Anatomi, fysiologi och biomekanik Intro till Biomekanik Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-03 15:00 - 16:00 F143 Anatomi och fysiologi Introduktion Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-09-05 10:15 - 11:45 D173 Anatomi, fysiologi och biomekanik Föreläsning: Muskelarbete/Fysiologi (Marko) Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-12 12:00 - 13:30 D173 Anatomi, fysiologi och biomekanik Föreläsning: Biomekanikens grunder (Linnéa) Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-18 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-09-23 13:00 - 16:00 D4110 Anatomi, fysiologi och biomekanik Workshop Tillman Ilse
2019-09-24 13:00 - 16:00 D4110 Anatomi, fysiologi och biomekanik Workshop Tillman Ilse
2019-09-26 10:00 - 12:00 M602 Anatomi, fysiologi och biomekanik Praktiska övningar Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-26 10:00 - 12:00 M704 Anatomi, fysiologi och biomekanik Praktiska övningar Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-03 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-07 13:00 - 14:30 B323 Anatomi, fysiologi och biomekanik Hemtentamen/Tentamen i Biomekanik Reserverat 50 platser i skolan Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-07 13:00 - 15:00 E387 Anatomi, fysiologi och biomekanik Hemtentamen/Tentamen i Biomekanik Reserverat 50 platser i skolans dataklasser Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-17 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-22 14:00 - 16:00 E383 Anatomi, fysiologi och biomekanik Tentamen FT E383, II E385 Enoksson Maria
Ring Joachim
Tillman Ilse
Törnblom Cia
Åkermarck Erica
2019-10-22 14:00 - 16:00 E385 Anatomi, fysiologi och biomekanik Tentamen FT E383, II E385 Enoksson Maria
Ring Joachim
Tillman Ilse
Törnblom Cia
Åkermarck Erica
2019-10-28 09:00 - 10:30 E383 Anatomi, fysiologi och biomekanik Biomekanik omtent, öppen 60 min. Hemtent, men datasal även reserverad i skolan. Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning