Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall kunna utföra
fotoeditering, skapa material för digitala publikationer
såsom kataloger mm

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna hantera verktyg såsom Photoshop, Indesign.

Innehåll

Mac Os X
Photoshop CS 6
Indesign CS 6

Förkunskaper

It-verktyg

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Sista datum 31.05.2014

Litteratur

Kompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Nätbaserade - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Alla som existerar i Its learning

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Spring 2014

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning