Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten kan analysera och dra upp strategier för företag.

Läranderesultat

Studenten kan dra upp ett strategiskt plan för ett medelstort
eller midre företag, samt att han kan analysera de strategier
som företag använder.

Innehåll

Företagets omgivning,
Företags analys,
internationella strategier.
Verkställning av strategier.

Förkunskaper

Redovisning, marknadsföring, finans, ledarskap, logistik.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna. Närvaro är önskvärd, även om
den endast är obligatorisk vid diskussionstillfällen och under
presentationer, samt vid eventuella företagsbesök.

Litteratur

Hitt, Michael A., R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson.
Strategic Management. South Western.
Annan litteratur ges under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 7 timmar
 • Basgruppsarbete - 80 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i kursen, tent.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-21

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture session. The course will
be taught during Period 3.

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning