Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The course is designed to demonstrate the integration of
mathematics in business, management, and finance.
Students are expected to gain necessary skills required for solving mathematical problems in business administration and in finance.

Läranderesultat

Upon successful completion of this course, students are expected to be able to:
1. Apply mathematical skill to business applications.
2. Apply mathematical skill to banking situations.
3. Calculate percentages, discounts, taxes and loans
4. Demonstrate proficiency in use of the calculator
5. Minimizing and Maximizing (cost, profit, revenue..etc) functions

Innehåll

- Review of basics
- Review of functions (exp. and log)
- Modelling Using Straight Lines
- Modelling Using Curves
- Percentages
- Linear Programming (Graphical Solution)
- Matrices
- Modelling Using Matrices
- Time Value
- Annuities
- Amortization of Loans

Förkunskaper

Basic High School Mathematics

Kursen ersätter följande kurser

Business Mathematics (BBA 1.02.2)

Mer information

Ges under föreläsningarna.

Litteratur

Swift Louise: Mathematics and Statistics for Business,
Management and Finance. Macmillan Press,
1997. ISBN 0-333-62557-9.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 48 timmar
  • exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-10-26

Examinationsformer

2012-10-26 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning