Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The objective of the course is to deepen the
skills and knowledge gained in the course
"Finance" as well as give new knowledge regarding
international investment activities.

Läranderesultat

The student will be able to demonstrate a deeper
understanding of the financial markets and the
theories applicable. In particular, the student
will be able to quantify risks and their effect
on expected returns. The student can demonstrate
a basic knowledge of the instruments available on
the financial markets (e.g. shares, bonds,
derivatives). The student has a basic
understanding of portfolio theory. The course
will have particular emphasis on international
operations and investments on the international
financial markets.

Innehåll

Corporate Financial Management
Net Present Value and IRR
International Financial Markets
Currency Exchange Rates
Valuation of Stocks
Valuation of Bonds
Risk Management
Derivatives
Portfolio Theory
Cross-border diversification

Förkunskaper

The course "Finance" or equivalent

Kursen ersätter följande kurser

Investments

Litteratur

Title: Principles of Corporate Finance
Authors: Brealey,R.A; Myers,S.C and Allen, F
Publisher: McGraw-Hill International, 9th Edition

Title: Finance
Author(s): Bodie,Z. and Merton, R.C.
Publisher: Prentice Hall International,

Financial Newspapers:
Financial Times
Wall Street Journal
Business Week

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 85 timmar
  • Varav schemalagda studier: 48 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och presentationer
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Ai Kang

Examinator

Stenius Andreas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning