Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig att tillämpa maskininlärning som metod för att behandla data. Kursen fokuserar på användande och behandlande av tidsseriedata för att sedan utföra regressionsanalys.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att lösa specifika problem där övervakat lärande används som träningsmetod för att skapa modeller som förutspår framtida händelser.

Innehåll

Analytiska begrepp Tolkning och bearbetning av indata och utdata Tillämpning av maskininlärning Grafisk representering av resultat

Förkunskaper

Kurserna: Databearbetning och datavetenskap Design av analytiska system Datorseende

Mer information

Studenten bör följa de meddelade tidsramarna för projektet, enbart i undantagsfall kan dessa framskjutas.

Litteratur

Ges efterhand via ItsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten slutför och presenterar ett projekt som meddelas via ItsLearning.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej
 • Westerlund Magnus
 • Shamsuzzaman Md

Examinator

Westerlund Magnus

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 10:15 - 13:30 F365 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-03-26 10:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-03-30 10:15 - 13:00 F365 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-04-07 12:00 - 14:00 B323 Prediktiv analytik Westerlund Magnus
2020-04-09 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-16 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-23 09:15 - 12:15 B323 Prediktiv analytik Md Westerlund Magnus
2020-04-28 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-04-30 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-05-04 14:15 - 16:00 Prediktiv analytik Coding session Shamsuzzaman Md
Westerlund Magnus
2020-05-05 12:15 - 15:00 B323 Prediktiv analytik Projektpresentation Scherbakov-Parland Andrej
Westerlund Magnus

Kurs- och studieplansökning