Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med den här kursen är att studenten ska bli införstådd i programmering av webbtjänster (REST APIer) i såväl Node.js som ASP.NET-miljö. Studenten lär sej tillämpa HTTP- protokollet för att sätta upp datakommunikation mellan REST-klienter och REST-tjänster samt mellan flera olika REST-tjänster oberoende av plattform. Studenten får även praktisk erfarenhet av Microsofts molnplattform Azure samt hur den kan utnyttjas för att driftsätta webbtjänster och sätta upp databaser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - känna till olika molntjänster och dess möjligheter inom programutveckling - kunna programmera REST-tjänster i såväl ASP.NET som Node.js miljö - kunna driftsätta REST-tjänster och sätta upp databaser i Microsofts molnplattfrom Azure - vara förmögen att utveckla simpla REST- klienter i form av grafiska användargränsnitt för MS Windows (.NET)

Innehåll

Introduktion till - .NET och Visual Studio - Javascript på servernivå (server-side Javascript) - Molnteknologi Utveckling av REST-tjänster i ASP.NET och Node.js miljö Att driftsätta REST-tjänster i Azure Skapa och ta ibruk databaser i Azure Programmering av simpla REST-klienter i form av MS Windows GUI-applikationer (.NET)

Förkunskaper

- Nätverksprotokoll och datasäkerhet - Datastrukturer och algoritmer - Ramverk och webbapplikationer

Litteratur

Länkar till text- och videomaterial delas ut på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 103 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av ett programmeringsprojekt. Projektet bör lämnas in inom utsatt deadline och presenteras vid 1 av 3 möjliga Projektfeedback-tillfällen. Projekt som lämnas in efter deadline bedöms men vitsordet sjunker med 1 steg för varje påbörjad försenad vecka. Närmare info på Itslearning.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2018-09-23 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:00 - 16:00 E385 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-08-30 13:00 - 16:00 E385 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-02 09:00 - 13:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-03 09:00 - 13:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-11 12:00 - 15:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-13 12:00 - 14:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-18 12:15 - 16:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-09-23 12:15 - 16:00 E383 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-10-03 09:00 - 11:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Karlsson Jonny
2019-10-10 09:00 - 16:00 E377 Webbtjänster och molnteknologi: Projektpresentation/feedbacktillfälle Individuella presentationer. Anmäl dej/ditt arbetspar till detta tillfälle på Itslearning. Karlsson Jonny
2019-10-11 09:00 - 14:30 E377 Webbtjänster och molnteknologi: Projektpresentation/feedbacktillfälle Individuella presentationer. Anmäl dej/ditt arbetspar till detta tillfälle på Itslearning. Karlsson Jonny

Kurs- och studieplansökning