Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studieperioden är avsedd att presentera de
centrala
syftena och funktionerna med regleringen inom
privaträttens område. Kursen ger en översikt
över ett
flertal rättsområden som påverkar ekonomiska
enheters
verksamhet och handlingsalternativ. Ett flertal
av de
immaterialrättsliga regleringarna kommer att
genomgås
på en förhållandevis djup nivå. Syftet är bland
annat
att ge en introduktion till handelsrättslig
terminologi och rättsligt tänkande samt hur
etiken
kan/bör påverka beslutsfattande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- Redogöra för
handelsrättsliga/immaterialrättsliga
grundbegrepp
- Redogöra för hur juridik och etik samverkar
- Identifiera, strukturera och analysera
komplexa
problem inom de rättsområden kursen behandlar
- Föreslå lösningar på juridiska problem inom
de
rättsområden kursen behandlar
- Självständigt söka och tillämpa juridiska
källor.

Mer information

Omtentamen 1/ 11.11.2019
Omtentamen 2/ 12.12.2019

Litteratur

Föreläsningsmaterial utdelat under lektionerna

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
...

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning (86 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

  • 2019-10-23 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 12:30 - 16:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-09-23 08:30 - 12:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-02 12:30 - 16:00 F143 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-09 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-16 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Enkvist Joachim
2019-10-23 12:30 - 16:00 D4107-08 IT-juridik och etik Tentamen Enkvist Joachim
2019-11-11 14:30 - 17:30 D4106 IT-juridik och etik Omtentamen 1 Enkvist Joachim
2019-12-12 15:00 - 18:00 B518 IT-juridik och etik Omtentamen 2 Enkvist Joachim

Kurs och studieplanssökning