Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Lär studenten att upprätthålla
webbsidor och att
utveckla och underhålla en avancerad
webbplats.
Ge färdighet att använda och göra
grundläggande formatering av information i
Internet.
Studeranden bör
lära sig
utnyttja Internets mångsidiga
funktionalitet och
särskilt World Wide Web samt de
vanligaste
protokoll som behövs.
Studeranden bör
lära sig producera egna grundläggande
och mera avancerade webbsidor med olika verktyg.

Läranderesultat

 1. Förstår webbens viktigaste
  byggstenar och hur de fungerar.
 2. Känner Internet-protokollen och kan
  använda dem.
 3. Kan bygga och upprätthålla webbsidor
  med HTML5 och CSS.
 4. Känner de vanligaste webbeditorerna
  och kan använda dem.
 5. Kan integrera multimedia på webbsidor.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk
Internets tjänster och World Wide Web
Severs och klienter samt Internets
viktigaste protokoll
HTML-språket och planering av webbsidor
med HTML-
och webbeditorer
Stilsidor som en central del av
webbdesign
Publicering av hemsidor
Avancerad HTML och planering av
webbsidor med
multimedia
Bearbetning av bilder för webben
Bearbetning av ljud för webben

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Internet teknik

Litteratur

HTML och CSS specifikationer och kurser på
Lynda.com

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursprojekt godkänt inom utsatt tid.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning