Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 117 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
 • Varav schemalagda studier: 123 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Dahl Birgitta
 • Kajander Elisabeth

Examinator

Sundell Solveig

Kursens hemsida

in medication administration and dosage calculation study material from: http://people.arcada.fi/~bda/intern Extern länk

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-05-31

Kursens tidtabell

Content and schedule for medication administration and dosage calculation:
28.9 9.15-12.30 (4h)
Introduction to the course
Medication administration - introduction
Pharmacokinetics and pharmacodynamics
Administering different types of drugs

 • giving oral drugs
 • giving sublingual drugs
 • giving rectal drugs
 • giving vaginal drugs
 • giving nasal drugs
 • giving ophtalmic drugs
 • giving otic drugs
 • inhalations
 • applying topical drugs

28.9 13.30-16.00 (3h)
Labels, Prescriptions, generic substitutes
Pharmaca Fennica

13.10 13.00-16.15 (4h)

 • Giving medication in institutions
 • Side-effects, slight symptoms-severe reactions
 • Allergic reactions, anaphylaxis
 • Legislation, Patient/client safety
 • Giving medication to the client/patient/older person
 • - institutional systems
 • - medication reminder systems
  Dosage calculation

14.10 9.00-12.15 (4h)
Assignments

19.10 9.00-12.15
Safe pharmacotherapy (4h)
Drug therapy in the elderly
Dosage calculation

26.10.11 EXAM 9.00 -12.00, re-exam 1. 9.12.11, re-exam 2: 13.1.12

Examinationsformer

 • 2010-12-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning