Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

  • Sigfrids Ingmar
  • Stenberg Taina
  • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Dahl Birgitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2010-05-11 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning