Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten får kunskap i det sociala säkerhetssystemet i Finland och kan analysera samt reflektera över socialpolitikens rollen och funktionen som en del av äldreomsorg.

Läranderesultat

Efter avslutad kan studerande
- identifiera och demonstrera speciella omständigheter i det Finländska samhället
- förklarar och beskriva aspekter om det Finländska politiska systemet
-presentera det huvudsakliga och viktigste inom den finländska social politiken som en del av äldreomsorgen
- beskriva och förklara välfärdssystemet och resurser till välfärd i Finland
presentera rättigheter i välfärdsstaten samt den sociala lagstiftningen i Finland

Innehåll

Finnish society 2sp
Social policy 3sp

Förkunskaper

Grundkunskaper i gereontologi

Mer information

)

Litteratur

Esping-AndEsping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge. Polity Press. Pages from 1 to 137.
Healy, Karen (2005) Social Work Theories in Context – Creating Frameworks for Practice. Houndmills. Basingstoke, Hampshire and New York. Palgrave MacMillan. Pages from 1 to 46.
Kettunen, Pauli (2001) The Nordic Welfare State in Finland. Scandinavian Journal of History, Sep2001, Vol 6, Issue 3, p from 225 to 247.

Recommended reading
Greve Bent 2007 What Characterise the Nordic Welfare State Model. Journal of Social Science 3 (2): from 43 to 51, 2007. Science Publications
Healy, Karen 2005 Social work theories in context: creating frameworks for practice. Basingstoke. Palgrave Macmillan. (Selected parts)
Payne, Malcom 2005 Modern social work theory. Basingstoke. Palgrave Macmillan. (Selected parts)Stakes 2007. Care and services for older people 2005. Sosiaaliturva 2007:62,

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

  • Dahl Birgitta
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-04-18 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning