Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

-

Mer information

Närvara obligatorisk.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Mildén Peter

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

The course will be taught during Period 3

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2008-04-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning