Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande förväntas förstå fysikens lagbundenheter samt
behärska mekanikens elementära begrepp och tillämpningar
samt deras matematiska lösningsmetoder.

Innehåll

Rörelsens fysik

 • enhetssystemet
 • krafter
 • statik
 • massmedelpunkt
 • friktion
 • dynamik
 • energi

Förkunskaper

Elementär matematik och förmåga att använda kalkylator

Kursen ersätter följande kurser

Fysik 1 (Rörelsens fysik) 3 sp 2004-2005

Mer information

Kursen kan avläggas enbart av studerande som klarat av kursen Fysik 2 (Värmets och laddningars fysik) (6 sp)GT-1-005

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och räkneövningar eller kapitel 1 - 12 ur Young&Freedman: University
Physics, 10 utgåvan, Addison&Wesley 2000
Lecture notes and exercises or chapter 1 - 12 Young & Freedman: University Physics, 10th edition, Addison & Wesley 2000

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Engman Sonja

Examinator

Sonja Engman

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning