Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med en tematakurs i anslutning till examensarbetet är att hjälpa studenterna komma igång
med planering och förverkligande av sitt eget examensarbete. När kursen är avslutas skall ca 30% av examensarbetet vara klart.

Innehåll

 • Examensarbetets natur, delar och struktur, tidtabell och arbetsplan.
 • Disposition, innehållsförteckning, inledning och slutord, referatet
 • Litteratursökning; att hänvisa till källor
 • Språkriktighet
 • Effektiv användning av något ordbehandlingsprogram (skrivteknik, mallar, automatiska funktioner, figurer, etc)

Förkunskaper

120 avklarade studiepoäng

Litteratur

Hanna Vilkka, Tiina Airaksinen. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Tammi. 168 s. ISBN 951-26-5034-7
Backman, Jarl. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 213 s. ISBN 91-44-00417-6.
Arcadas skribentguide.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 12 timmar
 • Varav schemalagda studier: 28 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Karlsson Hanne

Examinator

Hanne Karlsson

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-05-31

Kursens tidtabell

Se kursens hemsida

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning