Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig att använda datorn och dess program.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att jobba med datorn effektivt.

Innehåll

- Arcada IT tjänster
- filhantering
- Internet & e-post
- Textbehandling
- Tabellkalylering
- Presentationer

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Delas ut av läraren

Studieaktiviteter

  • Demonstrationer
  • Föreläsningar
  • Handledning
  • Inlämningsuppgifter
  • Presentationer
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning