Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten får kunskap om sjukdomar och får färdigheter att tillämpa behandlingsprinciper vid funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten
- visa en fördjupad kunskap i andnings- och cirkulationsorganens fysiologi
- känna till sjukdomsbilderna och behandlingsprinciperna vid allmänna funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen
- kunna utgående från patientens individuella fysioterapeutiska problem och livssituation på ett ändamålsenligt sätt bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin i såväl akuta som rehabiliteringsskedet
- kunna välja och använda ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper på ett ändamånsenligt sätt
- grunda sina val av fysioterapimetoder på beprövad kunskap
- känna till och förstå de yrkesetiska principerna samt kunna tillämpa dem i praktiken
- känna till yrkesområdet och dess aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn

Innehåll

Andning och cirkulation:
- Fysioterapins principer vid restriktiva och obstruktiva funktionsstörningar i andningsorganen
- Pre- och postoperativ fysioterapi vid buk- och thoraxkirurgi
- Fysioterapi och hälsorådgivning vid hjärt- och blodkärlssjukdomar samt metaboliskt syndrom
- Fysioterapi vid perifera cirkulationsstörningar
- Aseptik
- Motiverande samtal

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik
Medicinska ämnen I
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1
Människan i rörelse
Rehabilitering

Kursen ersätter följande kurser

2014-15 Inriktad fysioterapi 1 - sjukhus (5sp/10sp)

Litteratur

Pryor, J.A. & Prasad, S.A. 2002. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. ISBN 0-443-07075-X (eller nyare)
Porter, S. ed. 2008. Tidy´s Physiotherapy. ISBN 978-0-443-10392-6 (valda delar)
Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I.H., Stener-Victorin, E., Willén C. 2007. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Sisu Idrottsböcker. ISBN 91-85433-16-0
Talvitie, U., Karppi, S-L, Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. Helsinki: Oy Edita Ab. ISBN 951-37-4367-5

Suomen Fysioterapeutit: Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus-suositus

Suomen Sydänliitto ry:
- Sepelvaltimotauti ja liikunta (2006)
- Sydänlääkkeet ja liikunta (2006)
- Sydämen vajaatoiminta ja liikunta (2006)
- Sydämen siirto ja liikunta (2006)
- Sydämen rytmihäiriöt ja liikuinta (2007)
- Sydämen läppäviat ja liikunta (2007)
- Synnynnäiset sydänviat ja liikunta (2008)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 7 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 137 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 137 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkända skriftliga tentamina samt grupparbete

praktiska lektionerna har 80% närvaroplikt. Under 60% närvaro från det obligatoriska kan ej kompenseras.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Ring Joachim
 • Törnblom Cia

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-03-31

Omtentamensdatum

 • 2020-01-17
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-08-28 till 2019-12-31

Examinationsformer

 • 2018-12-11 - Tentamina
 • 2018-12-04 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:00 - 11:00 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Introduktion till kursen (obligatorisk) Ring Joachim
2019-11-01 08:30 - 12:00 B323 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Självstudier: repetition via Skhole mm gällande Astma samt KOL (COPD), tid för instuderingsfrågorna Ring Joachim
2019-11-06 09:00 - 12:00 D4106 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem tema: Astma Ring Joachim
2019-11-07 09:00 - 11:00 D4110 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem tema: KOL, del 1 Ring Joachim
2019-11-14 08:30 - 10:15 D4106 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem tema: KOL, del 2 Ring Joachim
2019-11-20 09:00 - 15:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem tema: kranskärlssjukdom samt hjärtproblem Ring Joachim
2019-11-20 09:00 - 15:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-20 09:00 - 15:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-20 09:00 - 15:00 D4110 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem teoriföreläsning (dagens program startar här) Ring Joachim
2019-11-26 08:30 - 15:00 E492 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ekman Petra
Ring Joachim
2019-11-26 08:45 - 15:00 E487.2 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ring Joachim
2019-11-26 08:45 - 15:00 E487.3 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ring Joachim
2019-11-26 08:45 - 15:00 E486 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ring Joachim
2019-11-27 09:00 - 15:00 F249 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem tema: ft vid thoraxkirurgi samt perifera cirkulationsstörningar Ring Joachim
2019-11-27 10:15 - 15:00 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-27 10:15 - 15:00 D272 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-27 10:15 - 15:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-27 10:15 - 15:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim
2019-11-29 09:15 - 14:00 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Självständigt arbete för seminariet
2019-12-04 09:00 - 15:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Seminarium (obligatorisk närvaro) Ring Joachim
2019-12-05 08:30 - 15:00 E492 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ekman Petra
Ring Joachim
2019-12-05 08:45 - 15:00 E486 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ekman Petra
Ring Joachim
2019-12-05 08:45 - 15:00 E487.3 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ekman Petra
Ring Joachim
2019-12-05 08:45 - 15:00 E487.2 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Simulering: obligatorisk närvaro Ekman Petra
Ring Joachim
2019-12-11 09:00 - 12:30 E383 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem TENTAMEN Ring Joachim
2019-12-11 09:00 - 12:30 E385 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning