Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med denna kurs är att lära sig den
grundläggande kunskapen och vikten av visuellt
varumärke och identitet samt en process om hur den
kan skapas.

Läranderesultat

I slutet av denna kurs ska studenterna kunna förstå
och utföra de grundläggande stegen i processen att
bygga upp ett visuellt varumärke och en identitet
för en klient samt arbeta i team.

Innehåll

 1. Grunder och betydelse för varumärke och
  identitet
 2. En varumärkesprocess
 3. Kund-, varumärkes- och konkurrentforskning
 4. Hitta stilar
 5. Stilar/Moodboards/Kundpresentationer
 6. Brainstormingtekniker
 7. Koncept och utformning av en logotyp
 8. Val av typsnitt och typografi
 9. Färgpsykologi och färgval
 10. Skapa varumärkesröst och text
 11. Skapa en kundpresentation
 12. Förstå grunderna i varumärkesstandarder och
  riktlinjer

Förkunskaper

Introduktion till Medieproduktion eller allmän
kunskap om grafisk design. Förståelse hur man
använder Photoshop / Illustrator och annan grafisk
design / layout programvara är en fördel.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och
avslutade projekt samt närvaro 80%. Frånvaro bör
anmälas på förhand via Itslearning.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven
deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet
även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt
tid.

Lärare

Sammander Arash

Examinator

Sammander Arash

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning