Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/648">Film och media 2020 - Valfria analys- och litteraturkurser</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
-lära sig grunderna i vektordesign
-få rutiner gällande användningen av mjukvaran
-öva kreativiteten

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha fått tillräcklig erfarenhet av grafisk design, med fokus på Adobe Illustrator, för att kunna utnyttja kunskapen i praktiskt arbete i kommande kurser.

Innehåll

Självstudiemodulen kombinerar videokurser och övningar på LinkedIn Learning med praktiska kreativa uppdrag samt en arbetsdagbok som självevalueringsverktyg.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Kontakta examinator för att få tillgång till LinkedIn Learning.

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Självstudiemodulen examineras (godkänd/ underkänd) med hjälp av den självevaluerande arbetsdagboken som reflekterar så väl över inlärningsprocessen som det praktiska kreativa arbetet.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning