Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Markandsföring & kommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Pedagogiken i kursen Praktisk reklam inriktar sig på att
sammanfoga teori och praktik, planering och genomförande,
strategi och taktik, analys och kreativitet. Målet är att
åstadkomma nyskapande marknadskommunikation inom
varumärken, positionering, design, reklam, media och pr.

Läranderesultat

Efter kursen skall studenten självständigt kunna producera
tryckfärdiga original. Det innebär att man ska kunna hela
arbetsflödet från skiss till färdig designad produkt.

Innehåll

Studenterna får ta del av och själva medverka i projekt inom
marknadskommunikationsfrågor. Studenterna får också jobba
gruppvis och individuellt med verklighetsbaserade fall rörande
varumärkesbyggande, positionering, reklamutformning,
medieplanering, opinionsbildning och pr. Dessutom har vi
övningar i bland annat kreativitet, skrivande och planering.

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Mer information

Kursen är projektbetonad.

Litteratur

Flessa Georg: Trycksaksboken.1994. ISBN 91-23-01348-6
På kursen utdelat material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 70 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
  • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

v. 35-44

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning