Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en fördjupad helhetsbild av bokföring, bokslut och företagsbeskattning i enlighet med finländsk bokförings- och skattelagstiftning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande under handledning eller självständigt ha hand om - bokföringsuppgifter - bokslutsplanering ochbokslutsarbete - företagets centrala skatteärenden

Innehåll

Repetition av affärsredovisningens grunder Momsbokföring och momsrapporter Periodiseringar av - löpande utgifter och inkomster - omsättningstillgångar - bestående aktiva Centrala bokslutsrapporter Företagets inkomstbeskattning

Förkunskaper

Godkänd kurs i Affärredovisningens grunder eller Basic Financial Accounting

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra omtentamenstillfälle

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito Soile Tomperi: Bokföring i praktiken Bokföringslag 3.12.1997( med ändringar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-31

Examinationsformer

 • 2014-10-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning