Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall få en inblick och förståelse för marknadsföringens baselement, dvs. försäljning och kundservice. Målsättningen uppnås genom ett praktiskt angreppsätt där studerande i praktiken lär sig försäljning och studerar kundservice genom mystery shopping metoden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå och applicera grunderna i försäljning och kundservice.

Innehåll

Kursen innehåller: Kundservice i teorin och i praktiken Mystery shopping metod och projekt Praktiskt orienterad försäljningsdel

Förkunskaper

Inga, men gärna kursen marknadsföringens grunder avklarad

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatorisk närvaro i gästföreläsningarna, Eye Tracker tillfällena, Mystery Shopping introduktionen och ditt försäljningstillfälle!

Litteratur

Som stöd: Laurelli, R. och Cras, B-Å. (2002): Handbok för personlig försäljning, Arcadas bibliotek 4 ex.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 69 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 69 timmar
 • Varav schemalagda studier: 64 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Mystery shopping projekt (grupparbete) 1/2 Försäljningsuppgift 1/2 (individuell)

Lärare

 • Rosenbröijer Carl-Johan
 • Willför Christel

Examinator

Rosenbröijer Carl-Johan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning