Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk grund inom grafisk design & typografi. Efter genomgången kurs skall studenten kunna tillämpa ingående teoretiska och praktiska moment och därmed kunna: Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för typografi Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för layout Ha kunskap om typografi & grafisk formgivning i ett historiskt perspektiv Kunna formge och producera original för trycksframställning Kunna värdera och välja uttryckssätt för kommunikation via tryckta medier Känna till grundläggande färgsymbolik och färgpsykologi Kunna värdera och välja uttryckssätt för kommunikation via tryckta medier

Läranderesultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat följande färdighet och förmåga: -Att kunna tillämpa grundläggande principer för visuell gestaltning t.ex. komposition, färg och typografi -Att kunna redogöra för förutsättningarna för visuell kommunikation i medier. -Att kunna skapa en individuell portfolio för att samla framtida designmaterial

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte, kontext och effekt Grundläggande principer för typografi och layout. Praktiskt layoutarbete. Typografi; historiskt, teoretiskt och praktiskt Perception Färgkommunikation

Förkunskaper

Grundläggande datorkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända uppgifter

Lärare

Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-12-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-10-03 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning