Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna

 • känner till den teoretiska grunden för en revision
 • är insatta i revisionsprocessen
 • kan uppgöra revisionsrapporter
 • kan uppgöra koncernbokslut

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

 • planera en revision och uppgöra revisionsrapport
 • redogöra för syften med fusioner, diffusioner och koncernbildningar samt för deras redovisningstekniska lösningar
 • uppgöra koncernbokslut

Innehåll

 • revisionens teoretiska grund, revisionsplanering
  objekt för granskningen, revisorns rapporter,
  revisorns ansvar, praktisk uppgift
 • emissioner, fusioner, diffusioner
 • koncerredovisning

Förkunskaper

Företagsamhet och handelsrätt, Affärsredovisningens grunder.

Litteratur

Revision:Korkeamäki, Ari-Matti:Tilintarkastuksen perusteet.WSOY, 2008. Revisionslagen. Utdelat material.
Bolagsarrangemang:
1)Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito (till av läraren anvisade delar),
2)Bokföringsnämnden: Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut, 7.11.2006

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs 50% av kursens totalpoäng.

Lärare

 • Backas Bror
 • Granström Maj-Britt

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktisk revision (obligatorisk närvaro)20.10.11.

Examinationsformer

 • 2011-10-13 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning