Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan tillgodogöra sig de moderna verktyg som finns tillgängliga för att skapa fungerande webbsidor.

Läranderesultat

Efter genomgången modul kan studenten planera och bygga omfattande webbsiter. Dessutom behärskar studenten de verktyg som finns tillgängliga för att optimera webbgrafik samt kan skapa menystrukturer.

Innehåll

Optimering av webb-grafik (Fireworks). Design (Fireworks). Uppbyggnad av webbsidor (Fireworks/Dreamweaver Studio).Projektarbete.

Förkunskaper

Digital Media 1

Litteratur

Kompendier

Studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Presentationer
 • Projektarbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Hem-/distanstentamen

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning