Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra studenten förtrogen med den interna redovisningens arbetsuppgifter och tekniker

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • uppgöra totalbudgeter
 • analysera och utvärdera budgeterna
 • uppgöra produktkalkyler

Innehåll

Ekonomisk planering och kalkylering,
produkt- och avdelningskalkyler,
kapitalbehov och finansiering,
budgetering

Förkunskaper

Redovisningens grunder

Litteratur

Andersson, Ekström, Gabrielsson: Finansiering och kalkylering
(faktabok och övningsbok). Arlöv 1995 eller senare- ISBN 91-23-01521-7
Håkan Kullvén: Ekonomisk styrning - grunder och perspektiv. Malmö 2001. ISBN 47-06160-X.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-02-03

Kurs och studieplanssökning