Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenterna
grundläggande färdigheter i den externa
redovisningen, både manuellt och adb-tillämpat

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • klargöra redovisningens syften och de centrala
  principerna för affärsredovisningen
 • tillämpa centrala periodiseringsregler i
  övningsbokslut
 • bokföra och utföra de praktiska rapporteringarna
  i samband med mervärdesskattten
 • bokföra löneutbetalningar
 • praktiskt bokföra med ett bokföringsprogram

Innehåll

 • ekonomisk verksamhet och redovisning
 • bokföring och bokslut
 • periodiseringar
 • lönebokföring
 • mervärdeskatt
 • användning av bokföringsprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Tomperi, S: Bokföring i praktiken,
Utbildningsstyrelsen, eller Tomperi, S: Käytännön
kirjanpito, Edita, (senaste upplaga)
Tomperi S & Keskinen V: Övnngsbok till Bokföring i
praktiken, Utbildningsstyrelsen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
 • Självstudier - 77 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 • inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens
  lopp
 • tentamen

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-12-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning