Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall kunna utföra fotoeditering, skapa material för digitala publikationer såsom kataloger mm

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna hantera verktyg såsom Photoshop, Indesign samt Wordpress

Innehåll

Mac Os X Photoshop Indesign mm.

Förkunskaper

It-verktyg

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Kompendium

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Alla som existerar i Its learning

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

None

Examinationsformer

 • 2013-12-31 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-12-31 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning