Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/202">Företagsekonomi 2009 (ekonomistyrning och ledarskap) - Ekonomistyrning</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
studenterna är insatta i skötseln av personalärenden och löneadministrationen i ett litet företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • känna till lagstiftningen betr. personalrelaterade ärenden
 • vara förtrogen med rekryteringsärenden och olika slag av arbetsavtal
 • känna till olika slag av personalutveckling och
  samarbetsrutiner i ett litet företag
 • vara insatt i ett litet företags löneräkningsrutiner.

Innehåll

 • lagstiftning på området
 • personalen
 • rekrytering
 • samarbete
 • lönerutiner

Förkunskaper

Företagsamhet och handelsrätt.
Affärsredovisningens grunder.

Mer information

Presentationer 18-19.5.10.
För studenter med inriktning Ekonomistyrn. och ledarskap,och med breddstudier Ekonomistyrn. och ledarskap.

Litteratur

Österberg Maritta: Henkilöstöasiantuntijan käsikirja
Arbetsavtalslagen, övriga personalrelaterade lagar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 83 timmar
 • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Granström Maj-Britt

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning