Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
ergoterapi genom att:
- kan teoretiskt förklara och praktiskt
tillämpa olika modeller för ergoterapin
för att
öka aktivitetsmöjligheter och
delaktighet hos
klienter med aktivitetsbegränsningar
förorsakande av reumatologiska sjukdomar
eller
handkirurgiska-, ortopediska- och
traumatologiska
skador

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang genom att studerande:
- förstår hur skadan / nedsättningen
inverkar
på individens aktivitetsutförande och
delaktighet
inom de olika aktivitetsområdena
- kan genom professionellt resonemang
stödja
klientens aktivitetsutförande
- kan bedöma, planera och förverkliga
samt
utvärdera den personcentrerade
ergoterapin för
klienten med aktivitetsbegränsningar

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
professionellt förhållande och
kompanjonskap
genom att:
-studerande förstår betydelsen av det
multiprofessionella samarbetet
-kan förmedla information, idéer,
problem och
lösningar inom ergoterapins område
interdisciplinärt, till lekmän samt till
ergoterapistuderande

Studerande utvecklar sin kommunikativ
och social
kompetens:

-kan förmedla sitt budskap skriftligt,
genom
olika kommunikationsstilar och -medel
som är
anpassade till målgrupp och kontext

Läranderesultat

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
ergoterapi
genom att:
- kunna redogöra för och i case
implementera
principerna för rehabiliteringen

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang genom att via case:
- kan definiera personens
aktivitetsutmaning
och resurser och på basen av det
- kan välja och tillämpa en
ändamålsenlig
referensram för att bedöma, planera,
förverkliga och utvärdera den
personcentrerade
ergoterapiprocessen samt kunna stödja
till
aktivitetsadaptation
- i samband med praktiska övningar kan
stödja
personens aktivitetsutförande
- kan tillämpa ergoterapiprocessen och
ett
personcentrerat förhållningssätt
- kan förklara och grunda sitt kliniska
resonemang i teori

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
professionellt förhållande och
kompanjonskap
genom att:
- i case kan redogöra för det
multiprofessionella
samarbetet och ergoterapeutens
ansvarsuppgifter
- skriva ett blogginlägg för Inside
Arcada för
att förmedla sitt lärande

ORTOSDELEN: Studerande kan tillverka
några
grundläggande statiska ortoser (vilo-
och
arbetsortos, tum- och fingerortos) samt
har
teoretisk kunskap för att tillverka
övriga
statiska- samt dynamiska ortoser.
Studerande
kan också reflektera över ortosens
betydelse ur
ett aktivitetsadaptations perspektiv.

Innehåll

Ergoterapi för personer med reumatiska
sjukdomar, problem i stöd och
rörelseorganen
samt
traumatologiska skador. Ergoterapi vid
smärtsyndrom. Grunderna i teoribildning
och
aktivitetsvetenskapliga begreppet
Occupational
Adaption och Occupational Challenge.
Handens
funktion och ortosbehandling för olika
diagnoser.
Tillverkning av ortoser.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi,
Ergoterapiprocessen,

Mer information

Undervisningsspråk engelska för delen:
Dynamiska handortoser.

Litteratur

Obligatorisk kurslitteratur:

Ergoterapilitteratur som behandlar
ortopedisk-
traumatologisk problematik och
rehabilitering
(se exempel nedan)

Litteratur i förhållande till kliniskt
och professionellt resonemang, samt
litteratur om anpassningsprocessen.

Wong, S., Fisher, G. 2015. Comparing and
using occupational-focused models.
Occupational therapy in Health Care, 29 (3): 297-315, 2015.

Schkade,J.,Schultz,S. 1992. Occupational
adaptation: Toward a holistic approach
for contemporary practice, part 1. I:
American Journal of OT; September 1992, vol 46,
nr 9: 829-837

Ann Turner, Marg Foster, Sybil E.
Johnson.
2008. Occupational therapy and physical
dysfunction: principles, skills and practice. 5 th
ed. Edinburgh : Churchill Livingstone

McHugh Pendleton. H, Schultz-Krohn,W.
2006. Pedretti's occupational therapy :
practice skills for physical dysfunction. St.
Louis, Mosby/Elsevier

Mooney, M, Ireson, C. 2009. Occupational
therapy in orthopaedics and trauma.
Chichester ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell

Radomski, M., Trombly Latham, C. 2008.
Occupational therapy for physical
dysfunction. 6th ed. kap. 41-46. Lippincott Williams & Wilkins. Baltimore

Schell, B., Schell, J. 2018. Clinical
and professional reasoning in occupational
therapy. Kap 1, 6. Philadelphia: Wolters
Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins

Turpin, M., Iwama, M.K. 2010. Using
Occupational Therapy Models in Practice.
Kap 3 New York: Churchill Livingstone/
Elsevier

ORTOSDELEN

Böcker som kan nyttjas i ortosrapporten:

Lundborg, G., Björkamn, A. 2015.
Handkirurgi.Studentlitteratur AB.
Kap.2,3,4,13,15,17,18,22,27,29,30,33

Van Lede, P., Veldhoven van, G.(1998).
Therapeutic hand splints. A rational
approach. Vol 1 och 2.
Antverp-belgium. Provan. (ISBN 90-
804338-2-9)

Vastamäki,M. (toim.).(2000).
Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 44 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Examinationsuppg ift Case Senja lämnas in

Examinationskrav

Godkända prestationer i praktiska
övningar, skriftliga uppgifter och blogginlägg,
samt deltagande i reflektionsdiskussion och
seminarie.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-07

Kursens tidtabell

Se tidsbokning ARBS/ASTA

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-02 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:45 - 14:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Introduktion till kursen Peri Heidi
Werner Tove
2019-08-30 09:00 - 14:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (Se Its L) Peri Heidi
2019-09-02 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-04 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-05 09:15 - 12:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Föreläsningserbjudande: Bedömning (oropedi- och traumatologi) och rehabilitering, samt åtkoppling till självstudier Peri Heidi
2019-09-06 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-12 09:15 - 11:30 B328 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Mångprofessionalitet och anpassningsprocess,samt handledning av examinationscase Peri Heidi
2019-09-13 09:00 - 11:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-18 09:15 - 11:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Praksismodeller och återkoppling till självstudier (TW) Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-18 13:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se ItsL) Werner Tove
2019-09-19 09:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I 9.15-12 Workshop: kliniskt resonemang 12-13 lunch 13-14 Handledning av examinationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-23 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-23 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Kök /RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
2019-09-24 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Kök /RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-25 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
2019-09-25 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande. Ryggmärgsskador Handledning vb. Peri Heidi
2019-10-01 10:15 - 12:30 DIAK Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Introduktion + föreläsning: Varför ortoser och/eller skenor? Ortostillverkningsprocessen Materiallära och biomekanik Arell-Sundberg Marina
2019-10-01 13:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser/ Workshop 1 13.30 - 15.30: Vilket material för vilken ortos? Ortosalgoritm Mallet-finger ortos 15.30 - 16.00 Examinationsuppgiften Info om uppgiften, Uppdraget öppnas upp och arbetsuppgifterna fördelas Arell-Sundberg Marina
2019-10-02 14:15 - 15:45 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser / Examinationsuppgiften Litteratursökning för den teoretiska basen till ortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 13:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN; Statiska ortoser 10.15 - 12.30 Workshop 2 - vilo-ortosen 13.30 - 16.00 Workshop 3 - tum-ortoser Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 13:15 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I Workshop 3 - tum-ortoser Arell-Sundberg Marina
2019-10-04 09:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier/gruppstudier: förberedelse inför seminarie 7.10. Se ItsLearning för närmare instruktioner. Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-07 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet I Seminarium Case Senja på DIAK Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-08 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser 8.10 kl. 8.30 - 11.30 Workshop 4 - lång dorsal viloskena kl. 12.30 - 16.00 examinations ortoserna 9.10 kl 8.30 - 11.30 Workshop 5 - arbete med examinationsortoserna - Marina handleder kl. 12.30 - 16.00 Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-09 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser 8.10 kl. 8.30 - 11.30 Workshop 4 - lång dorsal viloskena kl. 12.30 - 16.00 examinations ortoserna 9.10 kl 8.30 - 11.30 Workshop 5 - arbete med examinationsortoserna - Marina handleder kl. 12.30 - 16.00 Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-10 13:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-16 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Teori samt Workshop 1 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-16 13:00 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser; Workshop 1 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-17 12:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Självstudier: Informationssökning i förhållande till det egna case:et Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-18 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Workshop 2 Follow-up på workshop 1 och 2 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-18 08:30 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Workshop 2 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa

Kurs och studieplanssökning