Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att särskilja
utvecklingsbehovet och att avgränsa området
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt problemområde.
- kunna utifrån den tidigare kunskapen
identifiera
kunskapsbehovet inom det valda området.
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och ett klart syfte som grund för det kommande
examensarbetet.

Innehåll

Skapande av idé till eget examensarbete
Deltagande och presentation vid idéseminarium

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Se närmare information på Itslearning, Guide för
examensarbete (Kom igång) och Checklistan för idé.

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar
sin skriftliga idé för examensarbetet. Idén
baseras på minst 5 forskningsartiklar och har
en avgränsad problemställning och ett klart
syfte. Beträffande verksamhetsinriktade
examensarbeten kan ett par forskningsartiklar
ersätttas med projekt- och produktbeskrivningar.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Hagström Sarah
 • Haldin Denice
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Savolainen Jari
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Taskinen Topi
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning