Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är att studenten kan:

- uppvisa grundläggande kunskap i
kommunikation och förstår betydelsen av att
skapa och upprätthålla ömsesidig interaktion
med andra

- uppvisa grundläggande kunskap om observation
och intervju

- förstå betydelsen av respekt för det unika
hos individen och för individuella olikheter

- uppvisa grundläggande kunskap om lärande och
lärprocesser samt reflekterar över sitt eget
sätt att kommunicera och lära

- uppvisa förståelse för kommunikationens och
interaktionens betydelse för aktivitet och
delaktighet

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för villkor för kommunikation i
olika miljöer samt förstå hur kommunikationen
påverkar interaktion

- reflektera över sitt eget och andras
sätt att kommunicera för att möjliggöra ett
respektfullt bemötande

- förstår betydelsen av lyssnandet som en
central del i kommunikation

-känner till hur observation och intervju kan
genomföras i arbete med människor

- redogöra för hur kommunikation påverkar
lärandet och lärprocesser

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:

kommunikation, modeller för kommunikation,
kommunikation och lärande, verbal och nonverbal
kommunikation, bemötande, respekt och mångfald,
dialog och samtal, att lyssna och ställa
frågor,
social media i kommunikation, genusperspektiv,
intervju och observation

Förkunskaper

inga förkrav

Mer information

Gruppindelning sker i 11 smågrupper.

Smågrupperna jobbar både självständigt med
litteratur och under handledning med övningar.
Smågruppsarbetet är obligatoriskt.

Smågrupperna träffas 8 gånger, varav 4 träffar
sker med handledning.

Litteratur

Blennberger, E. 2013. Bemötandets etik. Lund:
Studentlitteratur.

Eide, T & Eide, H. 2014. Kommunikation i
praktiken -
relationer, samspel och etik inom socialt
arbete,
vård och omsorg. Malmö: Liber.

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. 2013.
Kommunikation -
samspel mellan människor. Poland:
Studentlitteratur.

Lantz, A. 2013. Intervjumetodik. Poland:
Studentlitteratur, kap. 1-7

Tjersland, O. A., Engen, G & Jansen, U. 2011.
Allianser. Värderingar, teorier och metoder i
socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur som stöder professionen:

Gustafsson, L H. 2004. Se barnet, se dig själv!
Om
sårbarhet och styrka hos barn och ungdomar.
Nordstedts
Lindquist, U-C. 2004. Ro utan åror. En bok om
livet och döden. Stockholm: Norstedts.

.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande:
- aktivt deltagande i smågruppsarbete, bedöms
av grupphandledare enligt kriterierna (delta
aktivt och engagerat i diskussioner i samband
med övningarna samt visar på förmåga till egen
utvärdering och reflektion) som
godkänt/underkänt
- en skriftlig individuell examination som
baseras på kurslitteraturen (minst 2 källor)
och individuell processdagbok från övningar och
reflektioner i smågrupper, bedöms enligt
vitsord 1 - 5.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Hagström Sarah
 • Peri Heidi
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-17

Kursens tidtabell

Kursen inleds den 28.10.19 med introduktion
till kurshelheten och temaområdet.

Kursen består av föreläsningar,
litteraturstudier i smågrupper, övningar i
smågrupp
och en individuell processdagbok.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2019-12-20 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:15 - 11:45 B518 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Introduktion till kurs och ämnesområde/ES Söderström Eivor
2019-11-01 17:45 - 18:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX: Introduktion till kursen och temat "Att samtala och aktivt lyssna"/ES Söderström Eivor
2019-11-01 18:30 - 20:30 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: Litteraturgrupp tema 1 Söderström Eivor
2019-11-01 18:30 - 20:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: Litteraturgrupp, tema 1 Söderström Eivor
2019-11-02 12:00 - 13:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: KOmmunikationsövning 1: "Att aktivt lyssna". Med handledare ES Söderström Eivor
2019-11-02 12:00 - 13:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 6. Övning: Att lyssna aktivt Peri Heidi
2019-11-02 13:45 - 15:15 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: Kommunikationsövning: "Att aktivt lyssna". MEd handledare ES Söderström Eivor
2019-11-02 15:15 - 15:30 B522 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX: Gemensam avslutning/ES Söderström Eivor
2019-11-04 12:30 - 14:00 D173 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsning: Att samtala och aktivt lyssna/ES Söderström Eivor
2019-11-04 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff med egna basgruppen (övning 1) Werner Tove
2019-11-05 10:30 - 12:00 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 (TW): Grupp 9 Werner Tove
2019-11-06 09:15 - 12:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 1 (TW): 9.15-10.45: Grupp 10 11-12.30: Grupp 11 Werner Tove
2019-11-06 10:15 - 11:45 B327 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 4 Basgrupp 4 Kommunikationsövning 1: Aktiva lyssnandet Cederberg Arla
2019-11-06 12:30 - 14:00 B325 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 5 Basgrupp 5 Kommunikationsövning 1: Aktivt lyssnande Cederberg Arla
2019-11-07 09:00 - 10:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 1 Övning: att aktivt lyssna Peri Heidi
2019-11-07 09:15 - 10:45 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 3: Kommunikationsövning 1 "Att aktivt lyssna", med handledare Söderström Eivor
2019-11-07 10:45 - 12:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 2 Övning: Att aktivt lyssna Peri Heidi
2019-11-12 10:15 - 12:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff med den egna basgruppen (övning 2) Werner Tove
2019-11-13 10:15 - 11:45 D4106 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsning: Bemötande och respekt i kommunikation Cederberg Arla
2019-11-13 13:00 - 14:30 B325 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 4 Basgrupp 4. Kommunikationsövning 2 Att ställa frågor Cederberg Arla
2019-11-14 09:00 - 10:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 1 Övning: Att ställa frågor Peri Heidi
2019-11-14 09:15 - 14:45 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2 (TW): 09.15-10.45: Grupp 9 11.00-12.30: Grupp 10 13.15-14.45: Grupp 11 Werner Tove
2019-11-14 10:15 - 11:45 B328 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 5 Basgrupp 5. Kommunikationsövning 2 Att ställa frågor Cederberg Arla
2019-11-14 10:45 - 12:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 2 Övning: Att ställa frågor Peri Heidi
2019-11-15 09:00 - 10:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 3: Kommunikationsövning 2 "Att ställa frågor", med handledare Söderström Eivor
2019-11-18 14:15 - 16:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff med den egna basgruppen (övning 3) Werner Tove
2019-11-19 13:15 - 15:00 F249 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsningserbjudande: Verbal- och nonverbal kommunikation (TW) Werner Tove
2019-11-20 10:15 - 11:45 B325 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 4 Övning 3 Dialog och strukturerat samtal Cederberg Arla
2019-11-20 12:15 - 13:45 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 1 Övning: Dialog och strukturerat samtal Peri Heidi
2019-11-20 14:00 - 15:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 2 Övning: Dialog och strukturerat samtal Peri Heidi
2019-11-22 16:30 - 16:45 D4106 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX: Introduktion till dagarna/ES Söderström Eivor
2019-11-22 16:45 - 18:15 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: LItteraturgrupp, tema 2 Söderström Eivor
2019-11-22 16:45 - 18:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 6. Övning: Att ställa frågor Peri Heidi
2019-11-22 16:45 - 18:15 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning tema ": Att ställa frågor. med handledare Söderström Eivor
2019-11-22 18:30 - 20:00 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 2: "Att ställa frågor". Med handledare ES Söderström Eivor
2019-11-22 18:30 - 20:00 E380 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: LItteraturgrupp, tema 2 Söderström Eivor
2019-11-22 20:00 - 20:30 D4106 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX: Gemensam avslutande diskussion/ES Söderström Eivor
2019-11-23 11:00 - 12:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 6. Övning: Dialog och strukturerat samtal Peri Heidi
2019-11-23 11:00 - 12:30 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: Litteraturgrupp, tema 3 Söderström Eivor
2019-11-23 11:00 - 12:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: Kommunikationsövning "Dialog och strukturerat samtal", med handledare ES Söderström Eivor
2019-11-23 13:30 - 15:00 E380 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: Kommunikationsövning 3: Dialog och strukturerat samtal, med handledare ES Söderström Eivor
2019-11-23 13:30 - 15:00 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX bas 6 litteraturgrupp, tema 3
2019-11-23 13:30 - 15:00 E381 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: Litteraturgrupp, tema 3 Söderström Eivor
2019-11-25 12:30 - 14:00 D173 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Föreläsning: Observation och intervju/ES Söderström Eivor
2019-11-25 14:15 - 15:45 B325 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 5 Basgrupp 5 Övning 3: Dialog och strukturerat samtal Cederberg Arla
2019-11-26 12:00 - 13:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 2 Övning: Intervju och observation Peri Heidi
2019-11-26 12:30 - 15:45 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3 (TW): 12.30-14: Grupp: 9 14.14-15.45: Grupp 10 Werner Tove
2019-11-26 13:45 - 15:15 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 1 Övning: Intervju och observation Peri Heidi
2019-11-28 09:15 - 10:45 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 3 (TW): Grupp 11 Werner Tove
2019-11-28 09:15 - 10:45 E380 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 3: Kommunikationsövning 3: "Dialog och strukturerat samtal", med handledare Söderström Eivor
2019-12-02 10:15 - 12:00 F249 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Förelsäningserbjudande: Kommunikation på sociala medier (TW) Werner Tove
2019-12-02 13:15 - 15:00 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Litteraturgruppsträff med egna basgruppen (övning 4) Werner Tove
2019-12-03 09:15 - 14:45 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Kommunikationsövning 4 (TW): 09.15-10.45: Grupp 9 11.00-12.30: Grupp 10 13.15-14.45: Grupp 11 Werner Tove
2019-12-04 10:00 - 11:30 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 3: Kommunikationsövning 4 "Intervju och observation", med handledare Söderström Eivor
2019-12-04 10:15 - 11:45 E381 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 4 Basgrupp 4Kommunikationsövning 4: Intervju och observation Cederberg Arla
2019-12-04 14:15 - 15:45 B325 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet- basgrupp 5 Basgrupp 5 Kommunikatonsövning 4: Intervju och observation Cederberg Arla
2019-12-13 16:30 - 20:30 D4106 FLEX: Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 16.30 FLEX: Gemensam start Söderström Eivor
2019-12-13 16:45 - 18:15 D4104 FLEX: Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: Kommunikationsövning, tema fyra. Med handledare. Söderström Eivor
2019-12-13 16:45 - 18:15 E380 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX Basgrupp 6: Litteraturgrupp, tema 4 Söderström Eivor
2019-12-13 16:45 - 18:15 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 8: litteraturgrupp, tema 4 Söderström Eivor
2019-12-13 18:15 - 19:45 D4103 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet FLEX: Bas 8 Kommunikationsövning, tema 4. Med handledare Söderström Eivor
2019-12-13 18:15 - 19:45 D4104 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 7: Litteraturgrupp, tema 4 Söderström Eivor
2019-12-14 11:00 - 15:30 D4106 FLEX: Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Rum bokat för flexstudenterna. Söderström Eivor
2019-12-14 12:15 - 13:30 B516 Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet Bas 6. Övning: Intervju och observation Peri Heidi

Kurs och studieplanssökning