Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Förståelse för datorstyrda mätsystem.

Läranderesultat

De studerande skall förstå och kunna använda avance-rade elektroniska mätinstrument. Efter att ha lärt sig grunderna för datorstyrda, integrerade mätsystem skall de studerande på egen hand kunna ta fram styrpro-gram samt utföra automatiska mätningar i laboratoriet.

Innehåll

Digitala samplingsoscilloskop (DSO) Spektralanalysatorer Frekvenssyntetisatorer Logikanalysatorer HP-VEE

Förkunskaper

Elmätteknik, Digital elektronik, Analog elektronik och Elektronisk kommunikationsteknologi

Litteratur

Instrumentmanualer och Application Notes (Hewlett-Packard, Tektronix et al.) Hewlett-Packard: Tutorial Description of Hewlett-Pack-ard Interface bus, 1984 Hewlett-Packard: CAT, Computer Aided Test Sympo-sium, 1988 Hewlett-Packard: 1990 RF/Microwave and Lightwave Symposium and Exhibition

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 123 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 123 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och presentationer
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning