Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Telekommunikation (el 2004) - Telekommunikation
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Telekommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Goda kunskaper om moderna mobiltelefon system.

Innehåll

Strukturella delar av GSM

 • mobiltelefoncentral MSC
 • basstationsstyrenhet BSC
 • basstation BTS
 • mobilstation MS
 • hemmregister HLR
 • gästregister VLR
 • apparatidentifi eringsregister EIR
 • autentifi eringsregister AUC
 • drift- och underhållscentral OMC
  Funktionella delar av GSM
 • överräcking (handover)
 • uppdatering av position (roaming)
 • signalering
 • datasignalshantering på radiovägen
  Framtidutsikter
 • nya tjänster i 3G-system

Förkunskaper

Digital elektronik

Mer information

Matti Mäkelä

Litteratur

Mouly, M. and Pautet, M.-B. : The GSM System for
Mobile Communication

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning