Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/124">Informations- och medieteknik 2008 (elektroteknik) - Elektronik</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att praktisk tillämpa studentens teoretisk kunnande inom digital elektronik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna konvertera ett digitalelektronisk kretsschema till en kopplad krets och testa dess funktionalitet.

Innehåll

10 laborationer med kombinatoriska kretsar
10 laborationer med sekvenskretsar

Förkunskaper

TET1 och TET2 eller Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

anteckningar

Studieaktiviteter

Laborationer och arbete i simulerad miljö - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

none

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning