Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande insikter i grundläggande systemteori samt konstruktion av analoga och tidsdiskreta reglersystem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall den studeranden känna till den teoretiska reglertekniken och kunna matematiskt beskriva dynamiska processer,
planera lämpliga analoga eller digitala reglersystem och analysera olika egenskaper hos dessa.

Innehåll

 • Dynamiska system, differentialekvationer
 • Laplace-transformationen och överföringsfunktionen
 • Frekvensfunktionen och frekvensanalysens grunder
 • Bode- och Nyquistdiagram
 • Beräkning och dimensionering av analoga reglersystem
 • Komplexa analoga reglerformer
 • Digital reglering
 • z-transformationen och diskreta överföringsfunktioner
 • Beräkning och dimensionering av diskreta reglersystem
 • Digitala specialfunktioner
 • Fuzzy Control

Förkunskaper

Reglerteknik

Litteratur

Thomas Bertil: Modern reglerteknik, Liber,1997,
ISBN 91-47-01305-2
Schmidtbauer Bengt: Analog och digital reglerteknik,
Studentlitteratur, 1995, ISBN 91-44-26602-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 65 timmar
 • Varav schemalagda studier: 15 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning