Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studeranden skall utgående från materialparametrar
och halvledarfysik förstå olika halvledarkomponenters
funktion och känna till deras tillämpningsområden.

Innehåll

Halvledarfysik
Halvledarmaterial
Bipolära komponenter

 • pn-dioden
 • bipolära transistorer
  MOS-, MESFET och JFET-transistorn
  Integrerade kretsar
  Optoelektroniska komponenter

Förkunskaper

inga krav

Litteratur

K. O. Jeppson: Halvledarteknik. Komponenter och tek-nologi
för integrerade kretsar. Studentlitteratur, Lund
1984.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Herrman Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning