Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
  • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge kunskap om kemiska aspekter på material, fenomen och processer som förekommer inom elektrotekniken.

Läranderesultat

Att ge kunskap om kemiska aspekter på material, fenomen
och processer som förekommer inom elektrotekniken.

Innehåll

Material och produkter använda inom elektrotekniken
Energiproduktionens processer
Elektrokemiska celler
Elektrolys
Kvantkemiskaprocesser

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

Litteratur

Enligt föreläsarens anvisningar, t.ex:
Antila, A-M., Karppinen, M.,Leskelä, M. Mölsä, H. Pohjakallio, M. Tekniikan Kemia, Edita 2000
Fine,L.W., Beall,H.: Chemistry for Engineers and Scientists
Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2005-12-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning