Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/125">Informations- och medieteknik 2008 (medieteknik) - Informations- och kommunikationsteknik (ikt)</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande insikter i programmeringsspråket Java och
objektorienterad programmering.

Läranderesultat

Den studerande skall efter avklarad kurs kunna göra enkla
textbaserade Java-program, implementera objektorienterade
begrepp i program skrivna i Java samt vara på det klara med hur
man med hjälp av Java-standardklasser kan skapa mer
avancerade (fönster)program.

Innehåll

 • Utvecklingsverktyg BlueJ för Java
 • Objektorienterad programmering: klasser, klasshierarkier,
  objekt,
  metoder, ärvning, överlagring
 • Java-syntax: klass- och variabeldeklarationer,
  kontrollstrukturer
 • Standardklasser
 • Java dokumentation
 • Data och datatyper
 • Grafiska användargränssnitt

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Per Holm: Objektorienterad programmering och Java.
Studentlitteratur, 2007 ISBN: 978-91-44-04830-7

David J. Barnes & Michael Kölling
Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ
Prentice Hall , 2006 ISBN: 0-13-197629-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-10-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning