Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande insikter i programmeringsspråket Java och objektorienterad programmering.

Läranderesultat

Den studerande skall efter avklarad kurs kunna göra enkla textbaserade Java-program, implementera objektorienterade begrepp i program skrivna i Java samt vara på det klara med hur man med hjälp av Java-standardklasser kan skapa mer avancerade (fönster)program.

Innehåll

- Utvecklingsverktyg BlueJ för Java - Objektorienterad programmering: klasser, klasshierarkier, objekt, metoder, ärvning, överlagring - Java-syntax: klass- och variabeldeklarationer, kontrollstrukturer - Standardklasser - Java dokumentation - Data och datatyper - Grafiska användargränssnitt

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Per Holm: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 2007 ISBN: 978-91-44-04830-7 David J. Barnes & Michael Kölling Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ Prentice Hall , 2006 ISBN: 0-13-197629-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 43 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-10-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning