Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande insikter i programmeringsspråket Java och objektorienterad programmering.

Läranderesultat

Den studerande skall efter avklarad kurs kunna göra enkla textbaserade Java-program, implementera objektorienterade begrepp i program skrivna i Java samt vara på det klara med hur man med hjälp av Java-standardklasser kan skapa mer avancerade (fönster)program.

Innehåll

- Utvecklingsverktyg BlueJ för Java - Objektorienterad programmering: klasser, klasshierarkier, objekt, metoder - Java-syntax: klass- och variabeldeklarationer, kontrollstrukturer - Standardklasser - Java dokumentation - Data och datatyper

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

None

Litteratur

Per Holm: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 2007 ISBN: 978-91-44-04830-7 David J. Barnes & Michael Kölling Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ, 5-th edition Prentice Hall , 2012 ISBN: 0-13-249266-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Projekt avklarat och tentamen avlagd

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-30

Kursens tidtabell

Hösten 2014

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning