Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter kursen behärskar studenten grunderna I termisk komfort, evaluera och beräkna risker för fuktkondensering på olika delar av byggnadselement samt har förmåga att visualisera komfortzoner.

Läranderesultat

Etfer kursen förstår studenten kopplingarna mellan isoleringsegenskaper av olika byggnadsdelar och inomhuskomfort samt fuktkondeseringsrisker på kallare ytor. Därtill kan han/hon kan utnyttja moderna simuleringsverktyg för visualisering av komfortzoner.

Innehåll

Gruderna i termisk komfort Fuktkondensering i konstruktioner Inomhuskomfortsimuleringar

Förkunskaper

inomhusklimat termodynamik värmeöverföring

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Gebrehiwot Silas
  • Paronen Mikael

Examinator

Paronen Mikael

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning