Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få en mångsidig
uppfattning om kylteknik och dess
användningsområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 1. känner kylteknikens grundbegrepp, standarder
  samt myndighetskrav.
 2. förstår kylteknikens termodynamiska
  grundprocesser
 3. behärskar kylanläggningars allmänna
  anläggningsscheman och huvudkomponenter
 4. kan beräkna kylbehov och komfortkyla
 5. kan beräkna kylprocessens massa- och
  energibalanser samt åskådliggöra kylmediets
  process i logp,h-diagram.
 6. känner och kan dimensionera komponenter
  (kompressorer, kondensorer, förångare,
  expansionsventiler).

Innehåll

Kylprocessen

Förkunskaper

[DE-2-007] - Termodynamik
[DE-2-035] - Strömningslära
[DE-2-036] - Inomhusklimat

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens
itsLearning sida.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kursprestation krävs att alla övningar
är godkända och avklarad tentamen.

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning