Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge grundkunskaper i elsystemens funktion i samhället samt hur man producerar och utnyttjar el optimalt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till elsystem, elenergins användning, grunder i elautomation och reglersystem.

Förkunskaper

Teoretisk elektroteknik, Mätteknik, Elcad

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning