Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att beskriva,
modellera och analysera dynamiska processer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna konstruera matematiska modeller av fysikaliska problem i form av differentialekvationer av första och andra ordningen samt lösa dessa med hjälp av teorin för differentialekvationer och laplacetransformer.

Innehåll

- separabla differentialekvationer
- första ordningens linjära differentialekvationer
- linjära andra ordningens differentialekvationer
- system av differentialekvationer
- laplacetransformer
- lösning av linjära differentialekvationer med laplacetransformer

Förkunskaper

Differential- och integralkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

Rådhe, Sollervall: Matematik för ingenjörer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 62 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Sluttentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 13:15 - 16:00 D398 Matematisk modellering Skön Kim
2019-09-11 13:15 - 16:00 B326 Matematisk modellering Skön Kim
2019-09-17 11:00 - 13:00 D4109 Matematisk modellering Skön Kim
2019-09-25 13:15 - 16:00 A311 Matematisk modellering Skön Kim
2019-10-02 12:30 - 15:00 D4110 Matematisk modellering Skön Kim
2019-10-09 13:15 - 16:00 B326 Matematisk modellering Skön Kim
2019-10-16 13:15 - 16:00 A311 Matematisk modellering Skön Kim
2019-10-23 13:15 - 16:00 A311 Matematisk modellering Skön Kim
2019-10-30 13:15 - 16:00 D4106 Matematisk modellering, KURSTENTAMEN Skön Kim
2019-11-20 13:15 - 15:00 D4109 Matematisk modellering, Tentgenomgång inför omtentamen Skön Kim
2019-11-21 15:00 - 17:45 B518 Matematisk modellering, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2019-12-04 13:15 - 16:00 B518 Matematisk modellering Skön Kim
2019-12-18 13:15 - 16:00 D4110 Matematisk modellering Skön Kim
2020-01-09 12:00 - 13:00 D4106 Matematisk modellering Skön Kim
2020-01-15 15:15 - 18:00 B518 Matematisk modellering, OMTENTAMEN 2 Skön Kim

Kurs och studieplanssökning