Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studenten att göra ett examensarbete som fyller de kvalitativa och etiska kraven på teknisk/ekonomisk forskning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att välja lämplig metod för sitt examensarbete, samt kunna planera, utföra och rapportera arbetet enligt vald metod.

Innehåll

Aktuella forskningsuppslag. Försöksplanering. Kvantitativa metoder, bl.a. kundtillfredsställelse och pristestning. Kvalitativa metoder, bl.a. expertintervjuer och fokusgrupper. Mätning och hantering av mätresultat. Fallstudier, intervention. Etik, mänskliga aspekter. Uppgörande av forskningsplan.

Förkunskaper

Kursen är avsedd för studerande som tänkt påbörja sitt examemsarbete inom det närmaste året.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen är gemensam för program inom Arcada teknik och ekonomi, som inledning till de programspecifika examensarbetsseminarierna.

Litteratur

Examensarbeten i urval. Böcker och artiklar enligt rekommendation av föreläsarna.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 53 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningsuppgifter inlämnade i tid och godkända.

Lärare

Ståhl Tore

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

To be specified

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning