Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar
dig
kompetenser som hjälper
dig att studera målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt på
Arcada, och att utvecklas i din
karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande
specifika
kompetenser:
- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Informationskompetens
- Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens
- Du skapar dig en realistisk
uppfattning om
vad
det betyder att
studera i en högskola.
- Du lär dig att använda olika
tillvägagångssätt
och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig.
- Du lär dig att självstyrt, dvs. utan
yttre
påminnelse eller kontroll,
kunna organisera och upprätthålla
motivation
för
dina studier, samt
att ta ansvar för att sätt igång och
följa upp
ärenden som berör dig
- Du lär dig förstå betydelsen av
livslångt
lärande för din egen
karriärhantering.
- Du vet vilka stödformer och vilken
service
Arcada erbjuder för att
hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens
- Du skapar dig en uppfattning om vad
digital
kompetens innebär och
vikten av att utveckla den under dina
studier.
- Du utvecklar en färdighet att
självständigt
lösa problem och
utmaningar som uppstår när det gäller
digital
information,
kommunikation och produktion.
- Du lär dig behärska de mest
grundläggande
verktygen och
funktionerna för att kunna studera,
kommunicera
och skapa material
under dina studier.

Informationskompetens
- Du bekantar dig med Arcadas bibliotek
och lär
dig grunderna i
informationssökning för att
självständigt kunna
söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur
för
dina
studier, t.ex.
kursböcker och vetenskapliga artiklar
inom det
egne studieområdet.
- Du får färdigheter i hur de utvärderar
och
använder den information
du hittar, t.ex. hur du hänvisar till
litteratur
och forskning i dina egna
arbeten utan att riskera att du bryter
mot
upphovsrätten eller
plagierar.

Kommunikativ kompetens
- Du introduceras till vetenskapligt
skrivande.
- Du introduceras till Arcadas
skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens
- Tidshantering och planering
- Uppskjutande, undvikande och
motivation
- Stresshantering
- Studieteknik
- Karriärhantering och framtidskompetens
- Stöd för dina studier och ditt lärande
-
Arcadas service och
stödformer

Digital kompetens
- Introduktion till digital kompetens
- Digital innehållsproduktion
- Kollaboration och samarbete

Informationskompetens
- Informationskällor
- Planera informationssökningen
- Sökteknik
- Att söka studielitteratur (Arcada
Finna och
Libguides)
- Att utvärdera och använda sökresultat
- Upphovsrätt

Kommunikationskompetens
- Vetenskapligt skrivande
- Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

I kursen fokuserar vi på fyra olika
kompetenser.
Dessa är (samt ansvarig):

Lärandekompetens (Mia Ekström)
Digital kompetens (Filip Levälahti)
Informationskompetens (Sarah Hagström)
Kommunikationskompetens (Magdalena
Sandell &
Kaj
Eklund)

Kursen är en nätbaserad kurs. Enda
undantaget
är
kommunikationskompetensen som de
har några träffar med studenterna. Detta
betyder
att all innehåll och all
kommunikation sköts via itslearning.
Dropin
handledning ordnas varje tisdag mellan
12 och 14. Dessutom ger vi, vid vissa
tillfällen,
möjlighet för studenterna att
videochatta med lärarna.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
- Support.office.com
- Kopiraittila Högskola
- Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 107 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tester och quiz på Its Learning

Examinationskrav

Tester och uppgifter på Its Learning,
samt
reflektionsrapport

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Peri Heidi
 • Sandell Magdalena
 • Arola Annikki

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-27 - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:15 - 11:00 D173 Introduktion till högskolestudier PBL-introduktion Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-28 12:00 - 13:00 B325 Introduktion till högskolestudier Lärartutorns introduktion till studierna Peri Heidi
2019-08-29 12:30 - 13:15 B323 Introduktion till högskolestudier Sarah Hagström, Informatiker från biblioteket ger information om biblioteket, sam kursen: Introduktion till högskolestudier Hagström Sarah
Peri Heidi
2019-08-29 14:00 - 14:45 B323 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-02 10:30 - 12:00 B516 Introduktion till högskolestudier Information om studier: Amanuens Maria Enoksson Enoksson Maria
Peri Heidi
2019-09-09 09:15 - 16:00 Introduktion till högskolestudier Läsning och granskning av artikel inför föreläsningserbjudandet den 10.9. Peri Heidi
2019-09-10 09:15 - 11:00 B516 Introduktion till högskolestudier Genomgång av forskningsartikel Peri Heidi
2019-09-11 08:30 - 10:00 A503 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-12 12:30 - 14:00 A503 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Språkinfo Eklund Kaj
2019-10-03 10:30 - 12:30 A503 Introduktion till högskolestudier Föreläsningserbjudande: aktivitetsvetenskapens grunder, samt lärartutorering Peri Heidi
2019-10-30 13:00 - 15:00 E387 Introduktion till högskolestudier Information om Jobiili Peri Heidi

Kurs och studieplanssökning