Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och framgångsrikt kunna studera
vid Arcada och få en grund för sin
karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:

 • Lärandekompetens
 • Digital kompetens
 • Global kompetens
 • Etisk kompetens
 • Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

 • Ha en realistisk uppfattning om det egna
  lärandet i högskolestudier och betydelsen av
  livslångt lärande.
 • känna till olika verktyg, metoder och
  studieaktiviteter som stöd för målinriktat
  lärande (studieorientering)
 • förstår betydelsen av att jobba tillsammans
  för att stöda det egna lärandet
 • Känna till sin studieplan och reflektera över
  målen med studierna.
 • Känna till sin profession och få en insikt i
  kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
  yrkeslivet.

Digital kompetens

 • Förstå vikten med att utveckla sin digitala
  kompetens och informationskompetens under
  studierna
 • Ha färdigheter för att självständigt kunna
  lösa problem och utmaningar när det gäller
  digital information, kommunikation och
  innehållsproduktion.
 • Behärska de mest grundläggande verktygen och
  funktionerna för att kunna studera, kommunicera
  och skapa material.

Global kompetens

 • Vara öppen för och se styrkan i kulturell
  mångfald.

Etisk kompetens

 • Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
  praxis i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens

 • Kunna dela insikter med andra och argumentera
  för sina åsikter.
 • Kunna använda skrivguiden i skriftliga
  arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Lärandekompetens
Del 2 (2 sp) Digital kompetens (online kurs på
itslearning)
Del 3 (1 sp) Institution/utbildningspefika
lektioner

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska
vara godkända.

Litteratur

I Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkända uppgifter

Lärare

 • Gebrehiwot Silas
 • Levälahti Filip
 • Mustasilta Elina
 • Skön Kim

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning