Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet, självständigt och framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få en grund för sin karriärsutveckling. Följande allmänna kompetenser betonas under kursen: - Lärandekompetens - Digital kompetens - Global kompetens - Etisk kompetens - Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens - Ha en realistisk uppfattning om det egna lärandet i högskolestudier och betydelsen av livslångt lärande. - känna till olika verktyg, metoder och studieaktiviteter som stöd för målinriktat lärande (studieorientering) - förstår betydelsen av att jobba tillsammans för att stöda det egna lärandet - Känna till sin studieplan och reflektera över målen med studierna. - Känna till sin profession och få en insikt i kunnande, färdigheter och attityd som behövs i yrkeslivet. Digital kompetens - Förstå vikten med att utveckla sin digitala kompetens och informationskompetens under studierna - Ha färdigheter för att självständigt kunna lösa problem och utmaningar när det gäller digital information, kommunikation och innehållsproduktion. - Behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material. Global kompetens - Vara öppen för och se styrkan i kulturell mångfald. Etisk kompetens - Omfatta etiska principer för god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Kommunikativ och social kompetens - Kunna dela insikter med andra och argumentera för sina åsikter. - Kunna använda skrivguiden i skriftliga arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Lärandekompetens Del 2 (2 sp) Digital kompetens (online kurs på itslearning) Del 3 (1 sp) Institution/utbildningspefika lektioner

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska vara godkända.

Litteratur

I Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkända uppgifter

Lärare

 • Gebrehiwot Silas
 • Levälahti Filip
 • Mustasilta Elina
 • Skön Kim

Examinator

Andersson Mirja

Kursens hemsida

https://www.itslearning.com/elogin/autologin.aspx?CustomerId=1774

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning